LjungbergGruppen AB Bokslutskommuniké 2000

LjungbergGruppen AB Bokslutskommuniké 2000 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 281 Mkr (55) och årets resultat till 203 Mkr (39). Resultatet efter finansiella poster exklusive reavinster och SPP-medel uppgick till 90 Mkr (55). Tidigare lämnad resultatprognos var 79 Mkr. Resultatet per aktie efter finansiella poster är 36,94 kr/aktie (7,24) och årets resultat 26,61 kr/aktie (5,19). Exklusive resultat fastighetsförsäljningar och SPP-medel är resultatet efter finansiella poster 11,81 kr/aktie (7,24) och årets resultat 8,52 kr/aktie (5,19). Hyresintäkterna uppgick till 324 Mkr (263) och hyresnivån uppgår i början av 2001 till 366 Mkr. Styrelsen föreslår en utdelning med 4,50 (3,00) kr/aktie. Styrelsen kommer att föreslå att bolagsstämman beslutar om en fondemission 1:1, innebärande att en ny aktie erhålls för varje gammal aktie. Stockholm 2001-02-13 LjungbergGruppen AB Styrelsen Bilaga: Bokslutskommuniké 6 sidor. Ytterligare upplysningar lämnas av Ulf Holmlund, VD, telefon: 08/610 19 00, 070/410 19 38 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01120/bit0002.DOC http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01120/bit0002.PDF Hela Bokslutsklommunikén

Om oss

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen. De största delmarknaderna är Sickla, Kista och Stockholms innerstad.

Dokument & länkar