LjungbergGruppen säljer två bostadsfastigheter

LjungbergGruppen säljer två bostadsfastigheter LjungbergGruppen har träffat avtal om försäljning av två bostadsfastigheter i Stockholms innerstad för 49 Mkr. Fastigheterna har en yta på 4.700 m2 . LjungbergGruppens resultat för 1998 väntas uppgå till 65 Mkr, varav vinst vid fastighetsförsäljningar 25 Mkr. LjungbergGruppen AB (publ) Ytterligare upplysningar lämnas av Ulf Holmlund, tel: 08/610 19 00 (arbete) eller 08/768 89 74 (bostad) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19990506BIT00010/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19990506BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen. De största delmarknaderna är Sickla, Kista och Stockholms innerstad.

Dokument & länkar