Dom om kransledighet i AD

Bussförarna hos Nobina Sverige AB arbetar enligt sitt schema oregelbundet lördag och/eller söndag. Nobina beviljade i december 2012 semesteransökningar avseende sommarsemestern 2013 för bussförare på bolagets depå i Södertälje. Därefter lämnade Nobina besked till bussförarna att bussförarna var tvungna att särskilt ansöka om ledighet på helg direkt före och direkt efter sommarsemestern (så kallad kranshelg) och själva finansiera ledigheten exempelvis genom att ta ut kompensationsledighet eller ta tjänstledigt utan lön.

Schemat för semesterperioden 2013 vid depån i Södertälje fastställdes först i början av juni 2013.  I schemat hade bolaget lagt arbete på kranshelg för ett antal bussförare. För att få ledigt under kranshelg tvingades bussförarna ta i anspråk kompensationsledighet, arbetstidsförkortning, tjänstledighet utan lön eller semester. Kommunal väckte talan i Arbetsdomstolen och hävdade att detta strider mot semesterlagens regler som syftar till att rätten till semesterledighet ska vara lika för den som oregelbundet arbetar lördag – söndag och den som alltid arbetar måndag – fredag och är ledig lördag – söndag. Semesterlagens regler ger rätt till kransledighet utan löneavdrag, menade Kommunal. Bolaget bröt mot semesterlagen när de berörda arbetstagarna inte fick sin kransledighet utan tvingades ta annan ledighet i anspråk.

I en dom daterad den 20 januari (AD 2016 nr 2) avslår Arbetsdomstolen Kommunals talan. AD anser att de berörda arbetstagarna har fått kransledigt enligt semesterlagen eftersom bolaget erbjudit dem tjänstledigt utan lön och dessutom låtit dem fritt välja annan form av ledighet som medfört betalning. I målet hade Kommunal också hävdat brott mot en bestämmelse i Bussbranschavtalet om förläggning av semesterledighet. Även denna del av förbundets talan avslogs av Arbetsdomstolen.

Ombud för förbundet var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29    

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera