Föreningsrättskränkning efter krav på kollektivavtal

Köksmontörerna och besiktningsmännen hos ett byggbolag i södra Sverige tog i januari 2014 kontakt med Byggnads. Arbetstagarna ville omfattas av kollektivavtal och den 10 februari 2014 träffades förbundet och bolaget för en avtalsinformation. Därefter inträffade en rad incidenter som enligt förbundets mening utgjorde bestraffningar för att arbetstagarna kontaktat Byggnads och påtryckningar för att få medlemmarna att avstå från sitt krav på kollektivavtal. Trots påtryckningarna vidhöll medlemmarna sitt krav på kollektivavtal och i juni 2014 sa bolaget upp samtliga sina arbetstagare på grund av arbetsbrist.

Förbundet och medlemmarna väckte talan i Arbetsdomstolen och hävdade att bolaget kränkt föreningsrätten vid ett flertal tillfällen efter avtalsinformationen. Arbetsdomstolen fann i dom meddelad den 13 januari 2016 (AD 2016 nr 1) att stämningen varit spänd vid ett möte den 12 februari 2014 och att bolagets företrädare var upprörda vid mötet över att arbetstagarna vänt sig till Byggnads. När bolaget kort därefter krävde att få kontrollera medlemmarnas körjournaler kränkte bolaget föreningsrätten. För kränkningen är bolaget skyldigt att betala skadestånd till förbundet och medlemmarna.

Ombud för Svenska Byggnadsarbetareförbundet och medlemmarna var Susanna Kjällström (08-6766370) och Sussanne Lundberg (08-6766309) 

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera