Förlust av anpassat arbete ger rätt till sjukpenning

Kammarrätten i Sundsvall har i en dom bedömt att ett vårdbiträdes arbetsförmåga ska bedömas i forhållande till hennes ordinarie arbete som vårdbiträde och inte efter ett anpassat arbete som hon tvingats sluta med efter en omorganisation.

Karin, född 1954, hade sedan tidigare trefjärdedels sjukersättning. På den återstående delen var hon anställd i sitt ordinarie arbete men med mycket anpassade arbetsuppgifter. Eftersom avdelningen där hon arbetade lades ned blev hon omplacerad. Efter omplaceringen hade Karin inte längre tillgång till de anpassningar som hon tidigare haft enligt intyg från arbetsgivaren. Hon hade på grund av detta svårt att klara av sina arbetsuppgifter och ansökte därför om sjukpenning.

Förvaltningsrätten avslog hennes överklagan och domen överklagades till kammarrätten. Kammarrätten anger att Karin gjort sannolikt att hon inte längre hade tillgång till anpassade arbetsuppgifter.

Kammarrätten fann därefter att arbetsuppgifterna generellt sätt var lättare på den nya arbetplatsen än på den gamla. I jämförelse med de anpassade arbetsuppgifterna som Karin hade innan omplaceringen var de nya arbetsuppgifterna tyngre. Kammarrätten ansåg att läkarintygen och beskrivningen av hennes sjukdom gav stöd för att hon inte klarade av ett arbete som vårdbiträde utan anpassning och bedömde därför att Karin skulle ha rätt till hel sjukpenning.

Karin fick rättshjälp av Kommunalarbetareförbundet och ombud var förbundsjurist Tom Aspengren, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-6766348.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera