Handelsmedlemmar yrkar skadestånd för kränkande påståenden i bloggpost

På Handelsanställdas förbunds uppdrag har LO-TCO Rättsskydd AB väckt talan vid Halmstad tingsrätt för två medlemmar. Medlemmarna arbetade tidigare hos en arbetsgivare utan kollektivavtal som bedriver lagerverksamhet i Halmstadstrakten. Arbetsgivaren har skrivit kränkande påstående om medlemmarna i bloggposter. Medlemmarna yrkar i tingsrätten skadestånd av sin före detta arbetsgivare för brott mot den så kallade missbruksregeln i 5 a § personuppgiftslagen. Målnummer hos Halmstad tingsrätt: FT 975-18 och T 976-18. Ombud för medlemmarna är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn: 08-676 63 29. 

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera