Lärares förtroendearbetstid ger rätt till a-kassa

För rätt till arbetslöshetsersättning krävs enligt huvudregeln att sökanden har arbetat minst halvtid under minst sex månader före arbetslöshetens inträde, det så kallade arbetsvillkoret.

För lärare är det vanligt att schemalagd undervisningstid kompletteras med s.k. förtroendearbetstid. Enligt branschpraxis har sådan förtroendearbetstid inte inkluderats på arbetsgivarintyg vid arbetslöshet, men den ingår som arbetstid i gällande kollektivavtal.

Kammarrätten i Stockholm har nu avgjort ett mål om arbetslöshetsförsäkring där en jurist från LO-TCO Rättsskydd företrätt en medlem i Lärarförbundet som nekats a-kassa.

Medlemmen hade arbetat 17,5 timmar schemalagd tid i veckan och utöver detta 5 timmar förtroendearbetstid. A-kassan menade att sådan förtroendetid inte kunde ingå i arbetsvillkoret och avslog ersättning eftersom medlemmen då inte ansågs ha arbetat minst halvtid under sex månader.

Kammarrätten går emellertid på LO-TCO Rättsskydds linje och slår fast att förtroendearbetstid ska beaktas vid bedömningen av om medlemmen uppfyller arbetsvillkoret. Det är faktiskt arbete som har utförts och ligger till grund för lön och Lärarnas a-kassa hade inte fog för att exkludera förtroendearbetstiden vid fastställande av arbetsvillkoret.

Domen har betydelse för lärare, särskilt deltidsarbetande, men också andra yrkesgrupper där olika former av förtroendearbetstid kompletterar den schemalagda arbetstiden.

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Lärarförbundet. Ombud var förbundsjuristen Magnus Eriksson, tel. 08-676 63 47.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera