LO-TCO Rättskydds seminarier i Almedalen 2016

LO-TCO Rättsskydd i Almedalen

LO-TCO Rättsskydd anordnar två egna seminarier under Almedalsveckan.

 Ska man inte kunna leva på sin lön?

Dag:

Måndag 4/7 2016 09:45 - 10:45

Plats:

SCORE Bar & Restaurant, Hamnplan 5, Ljusgården 

Beskrivning av samhällsfrågan

Många arbetsgivare väljer numera att inte säga upp sina anställda helt utan drar istället ned antalet timmar för alla eller vissa anställda, så kallad hyvling. De som drabbas arbetar ofta i yrken där lönen redan från början är låg. Är det fritt fram att göra så och är det rimligt?

De anställda som drabbas får ofta svårt att försörja sig på sin deltid. Inte sällan får sedan den deltidsanställde hoppa in och arbeta extra när det behövs. På så sätt får de anställda bära hela risken för variationer i arbetskraftsbehovet. Vi driver nu mål i Arbetsdomstolen där frågeställningen är om arbetsgivaren kan dra ned på timmarna utan att den anställde har rätt till uppsägningstid och om det kan ske utan hänsyn till turordningsreglerna. Samtidigt som vissa arbetsgivare väljer att organisera verksamheten med fler deltidsanställda finns det andra som löser problemet på annat sätt där de anställda får en större inkomsttrygghet. Våra jurister redogör för rättsläget och för de tvister vi har. Sedan kommer representanter för fack och arbetsgivare att redogöra för hur de ser på problemet. Hur ser juridiken ut och vad är rimligt? Ska man kunna leva på sin lön eller är vi på väg mot en arbetsmarknad där arbetstagarna måste ha flera jobb för att kunna försörja sig?

Medverkande:

  • Ulrika Edebrink, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB
  • Olov Östensson, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB
  • Linda Palmetzhofer, 1:e vice ordförande, Handelsanställdas förbund
  • Mattias Dahl, VD, Transportföretagen
  • Dan Holke, chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB

Kontaktperson

Dan Holke, chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB, 070-5336272

Rehabiliteringen – ett ständigt sorgebarn

Dag:

Tisdag 5/7 2016 12:15 - 13:15

Plats:

SCORE Bar & Restaurant, Hamnplan 5, Ljusgården 

Beskrivning av samhällsfrågan

Rehabilitering har sedan 1990-talet diskuterats som nyckeln för att minska sjukskrivning och förtidspensionering. Nu när sjukpenningtalen sedan 2010 återigen ökar har frågorna fått ny aktualitet. Men vilka åtgärder är effektiva och vem ska ha ansvaret för att åtgärderna kommer till stånd?

2008 infördes den s k rehabiliteringskedjan, men den hade snarare fokus på tidsgränser än på rehabiliteringsinsatser. Tidiga insatser har ofta ansetts vara den mest verkningsfulla åtgärden men på sistone har det ifrågasatts. Den enskilde, arbetsgivaren, sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten har alla ett ansvar för att rehabiliteringen kommer till stånd. Kommer ett ökat ansvar för hälso- och sjukvården att fungera? På seminariet belyser vi vad forskningen säger om vilka åtgärder som kan vara effektiva för att hjälpa sjuka med nedsatt arbetsförmåga att komma tillbaka i arbete. Vad kan göras för att den enskilde inte ska hamna mellan stolarna? Vid seminariet medverkar både forskare, jurister och representanter för närmast berörda myndigheter.

Medverkande:

  • Kristina Alexandersson, professor i socialförsäkring, Karolinska Institutet
  • Angelin Olsson de Groat, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB
  • Lars-Åke Brattlund, försäkringsdirektör, Försäkringskassan
  • Torbjörn Wass, rehabiliteringssamordnare, Arbetsförmedlingen
  • Jan-Åke Brorsson, moderator, Metodicum

Kontaktperson

Claes Jansson, enhetschef, LO-TCO Rättsskydd AB, 070-6626316 

Webb: http://www.fackjuridik.com              

Vi finns även på facebook

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera