LO-TCO Rättsskydd AB söker förbundsjurister till vår arbetsrättsenhet och till vår försäkringsrättsenhet

LO-TCO Rättsskydd AB är fackföreningsrörelsens juridiska byrå.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att som ombud företräda enskilda fack-föreningsmedlemmar som har beviljats rättshjälp av sina förbund. Vi är uppdelade på en arbetsrättsenhet och en försäkringsrättsenhet. Juristerna på arbetsrättsenheten är specialiserade på arbetsrätt men har också mål som rör straffrätt, skadeståndsrätt, associationsrätt, avtalsrätt och konkursrätt. Försäkringsrättsenheten är specialiserad på socialförsäkringsrätt och försäkrings- och skadeståndsrätt. Förutom att driva processer i domstol är vi juridiska rådgivare åt förbunden, LO och TCO samt har en omfattande utbildningsverksamhet. Våra 44 anställda, varav 34 jurister, brukar årligen utverka cirka 200 miljoner kronor i ersättningar till fackets medlemmar. Vårt kontor ligger centralt på Olof Palmes gata 29 där vi sitter i egna rum.

Vi söker nu två jurister, en arbetsrättsjurist och en försäkringsrättsjurist. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i att företräda förbund och medlemmar i domstol.

För båda tjänsterna gäller att du måste vara en skicklig jurist och ha goda kunskaper inom relevanta rättsområden, dvs arbetsrätt respektive socialförsäkringsrätt och skadeståndsrätt. Du bör ha erfarenhet från arbete som ombud i domstol och ha lätt för att förklara och argumentera både muntligt och skriftligt.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla vår gemensamma kompetens. Arbetet är mycket självständigt och kräver erfarenhet, initiativrikedom, engagemang och förmåga att fatta snabba beslut. Du måste ha lätt för att skapa ett förtroende hos enskilda medlemmar och fackliga företrädare.

Vi är en del av fackföreningsrörelsen och du måste dela våra grundläggande värderingar.

Vill du veta mer om arbetsuppgifterna och anställningsvillkoren för tjänsten som arbetsrättsjurist kan du ringa enhetschefen Sussanne Lundberg eller förbundsjuristen Annika Ewerblad som är facklig representant på tel 08-676 63 00. Din ansökan skickar du till sussanne.lundberg@fackjuridik.com.

Vill du veta mer om tjänsten som försäkringsrättsjurist kan du ringa enhetschefen Robert Sjunnebo eller förbundsjuristen Magnus Eriksson som är facklig representant på tel  08-676 63 00. Din ansökan skickar du till robert.sjunnebo@fackjuridik.com.

Vi kommer att kalla till intervjuer löpande. Mer information om oss och om arbetet här finns på vår hemsida www.fackjuridik.com

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera