Målarna tar principfråga om arbetstid till Arbetsdomstolen

Svenska Målareförbundet har den 13 juni väckt talan i Arbetsdomstolen mot Måleriföretagen i Sverige och ett måleriföretag i Malmö. I tvisten hävdar förbundet att den tid som målarna hos måleriföretaget reser mellan sin bostad och dagens första respektive sista kund är arbetstid enligt EU-rätten, arbetstidslagen och kollektivavtalet. Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förklara att sådan restid är arbetstid samt yrkat övertidsersättning till tre medlemmar. Förbundet har vidare yrkat skadestånd för kollektivavtalsbrott till medlemmarna och förbundet. Tvisten har sitt ursprung i den så kallade Tyco-domen från EU-domstolen (mål C-266/14).

Arbetsdomstolens mål nr A 76/18. Ombud är förbundsjuristerna Erik Grahn
(tfn 08-6766341) och Annett Olofsson (tfn 08-6766329)

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera