Möjlig kränkning av utländska arbetstagares rättigheter enligt EU-rätten gav inte rätt till skadestånd för Byggnads

Idag kom Arbetsdomstolens avgörande i målet där Byggnads hade krävt skadestånd för kollektivavtalsbrott av byggföretaget ICDS Constructors Limited. ICDS bedriver byggverksamhet i Sverige som underentreprenör åt bl.a. NCC. Arbetet i verksamheten utförs av utländska byggnadsarbetare som har yrkeskompetens som de skaffat sig i hemlandet. Bolaget betalar inte utländska byggnadsarbetare med yrkeskompetens full lön.

Bolaget och Sveriges Byggindustrier hävdade att de utländska byggnadsarbetarna skulle betalas med 88 % av lönen, trots att de hade minst lika hög yrkeskompetens som de svenska byggnadsarbetarna. Sedan hösten 2010 hade bolaget tjänat ca. 3 miljoner kr på  att inte betala full lön till de utländska byggnadsarbetarna. 

Ingen av de utländska byggnadsarbetarna vågade prata med Byggnads. Byggnads drev därför talan om skadestånd för egen del. Byggnads anförde i Arbetsdomstolen att bolagets agerande strider mot det EU-rättsliga förbudet  mot diskriminering på grund av nationalitet. Arbetsdomstolen antyder i domen att de utländska arbetstagarnas rättigheter enligt EU-rätten kan ha kränkts. I den situationen har dock Byggnads inte rätt till skadestånd för egen del, enligt Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolens dom AD 2016 nr 55. Ombud för Byggnads var förbundsjuristerna Ellinor Gudmundsson och Annett Olofsson, 08-6766300.   

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera