Pengar från arbetstidskonto är inte avgångsvederlag

Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa beslutade att en medlem inte skulle få a-kassa under en period. Skälet var att kassan bedömt att pensionsavsättningar som den tidigare arbetsgivaren gjort från ett arbetstidskonto (ATK) efter avslutad anställning motsvarade avgångsvederlag.

Avgångsvederlag, som enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring är all ersättning som utgår med anledning av anställningens upphörande, räknas som tid med förvärvsarbete i försäkringen. Det innebär att man visserligen uppfyller ett arbetsvillkor under den tid man har avgångsvederlag, men den försäkrade har inte rätt till arbetslöshetsersättning.

Medlemmen, som företräddes av LO-TCO Rättskydd, hävdade i förvaltningsrätten att ATK är en kollektivavtalad lösning där 3,5 % av arbetstagarens lön avsätts till ett individuellt arbetstidskonto. Avsättningen kan sedan tas ut som ledig tid, kontanta medel eller pensionspremie. ATK har ingenting med anställningens upphörande att göra utan betalas till alla anställda som omfattas av avtalet.

Förvaltningsrätten slog fast att ATK-ersättningen inte kan eller ska betraktas som avgångsvederlag, och medlemmen får därmed arbetslöshetsersättning från första arbetslösa dagen efter karens.  

Förbundsjurist Angelin Olsson De Groat, 08-6766373, företrädde medlemmen som fick rättshjälp beviljad av Pappersindustriarbetarförbundet.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera