Rätt till a-kassa mellan två arbetsmarknadsutbildningar

Kammarrätten i Göteborg har beslutat att en medlem i Unionen har rätt till arbetslöshetsersättning mellan två olika arbetsmarknadsutbildningar.

Medlemmen hade gått arbetslös en tid när han via Arbetsförmedlingen fick anvisning till en förberedande kurs för att testa om lastbilschaufför skulle vara ett yrke för honom. Han hade en tidigare skada i handen som gjorde det osäkert om yrket skulle vara lämpligt för honom.

Den förberedande kursen avslutades och medlemmen ansökte om ersättning från den 2 december 2013 och fram till den 12 januari då han påbörjade en ny utbildning, denna gång en yrkesutbildning till yrkesförare, även denna på anvisning från Arbetsförmedlingen. Båda utbildningarna genomfördes med aktivitetsstöd.

Unionens A-kassa avslog ansökan om arbetslöshetsersättning och menade att de båda kurserna hade ett tydligt samband och skulle ses som en enda utbildning. Tiden med uppehåll skulle därmed inte kunna berättiga till ersättning.

Med LO-TCO Rättsskydds hjälp överklagade medlemmen till förvaltningsrätten som emellertid gick på A-kassans linje och betraktade medlemmen som studerande med uppehåll.

Kammarrätten gör en annan bedömning och konstaterar att även om utbildningarna har ett visst samband med varandra, så måste den första anses vara avslutad den 1 december 2013. För detta talar att utbildningarna inte anvisades samtidigt, att det skedde en utvärdering mellan de båda kurserna och att medlemmen under mellanperioden inte visste om han skulle antas till den andra kursen. Han är därför berättigad till ersättning.

Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Unionen. Ombud var förbundsjuristen Angelin Olsson De Groat, tel. 08-676 63 73.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera