Rätt till sjuklön även om läkarintyget är skrivet senare

Arbetsdomstolen har tolkat Installationsavtalet som är tecknat mellan Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen (tidigare Elektriska Installatörsorganisationen, EIO).

För rätt till sjuklön krävs i vissa fall att arbetstagaren presterar ett läkarintyg till styrkande av nedsättningen av arbetsförmågan. Kollektivavtalsparterna är överens om att en arbetsgivare har rätt att kräva läkarintyg från en tidigare dag än sjuklönelagens huvudregel. Den bestämmelsen innebär att läkarintyg alltid ska presenteras från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan för att arbetstagaren ska ha rätt till sjuklön. Tvist hade uppstått om kollektivavtalets bestämmelse också anger när läkarintyget ska vara skrivet eller utfärdat för att arbetstagaren ska ha rätt till sjuklön.

Arbetsdomstolen finner att Installationsavtalet inte kan tolks så att kollektivavtalet slår fast när ett läkarintyg, för att grunda rätt till sjuklön, ska vara skrivet eller utfärdat. Även ett läkarintyg som är utfärdat senare, men som styrker nedsättningen av arbetsförmågan från en tidigare dag, är enligt Arbetsdomstolens tillräckligt.

Arbetsdomstolens dom nr 16/2018

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera