Seminarier i Almedalen 2017

LO-TCO Rättsskydd i Almedalen

LO-TCO Rättsskydd anordnar två egna seminarier under Almedalsveckan.

Vad innebär "arbetsförmåga" och "normalt förekommande arbete" i sjukförsäkringen?

Dag:
Måndag 3/7 2017 11:30 - 12:30

Plats:
Antons, Hamnplan 3D

Beskrivning av samhällsfrågan

Fler och fler med sjukdomsbesvär bedöms nu ha arbetsförmåga i arbeten som normalt förekommer på arbetsmarknaden. Försäkringskassans indragningar av sjukpenning har fördubblats på kort tid. Men finns det verkligen sådana arbeten på arbetsmarknaden som Försäkringskassan hänvisar till?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Vid dag 180 i sjukförsäkringen prövas arbetsförmågan inte mot det ordinarie arbetet utan mot ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. När Försäkringskassan drar in sjukpenningen hänvisar man ofta till att personen kan klara ett sådant arbete som inte är fysiskt belastande och inte kräver god kognitiv förmåga samt där hänsyn tas till besvären. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen avses med "normalt förekommande arbete" ett arbete där arbetsförmågan kan tas till vara i full eller närmast full omfattning och där ringa eller ingen anpassning av arbetet behöver ske. Men finns det några sådana arbeten på arbetsmarknaden? Är det rimligt att den försäkrade de sista åren av sitt yrkesliv får gå på a-kassa eller ta ut förtida ålderspension? Vi presenterar några fall från verkligheten och pekar på problemen. Hur resonerar politikerna från några av våra politiska partier?

Medverkande:

  • Robert Sjunnebo, Enhetschef, LO-TCO Rättsskydd AB
  • Elizabeth Östman, Förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB
  • Fredrik Lundh Sammeli, ordf socialförsäkringsutskottet, Riksdagen (s)
  • Solveig Zander, ledamot socialförsäkringsutskottet, Riksdagen (c)

Kontaktperson
Dan Holke, chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB, 070-5336272

Måste arbetslivet vara otryggt?

Dag:
Onsdag 5/7 2017 8:30 - 9:30

Plats:
Antons, Hamnplan 3D

Beskrivning av samhällsfrågan

Fler och fler arbetstagare har korta tidsbegränsade anställningar och företag "hyvlar" ned arbetstiden så att fler tvingas arbeta deltid. Hur ser juridiken ut kring detta och är det rimligt att arbetstagarna ska bära kostnaden för variationerna i arbetskraftsbehovet i den utsträckning som sker idag?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Arbetsdomstolen har nu slagit fast att anställningsskyddslagen tillåter att en arbetsgivare ställer en arbetstagare inför valet att bli uppsagd eller att acceptera att omedelbart gå ned i arbetstid, s k hyvling. I ett annat mål som pågår i Arbetsdomstolen har ett företag sagt upp sina tillsvidareanställda och "erbjudit" tidsbegränsade anställningar istället. Vi har flera exempel där arbetsgivare låter de anställda bära affärsrisken vilket leder till stor otrygghet för de anställda när det gäller inkomsten. Denna otrygghet påverkar hela livet för arbetstagarna. Är det rimligt att arbetstagarna får bära en så stor del av kostnaden för flexibiliteten? Våra jurister redogör för juridiken kring detta och de mål vi drivit och driver. Därefter blir det en diskussion mellan representanter för parterna där vi får deras syn på frågan. Går det att organisera arbetet på ett sätt som är bra både för verksamheten och för de anställda? Varför drabbas kvinnligt dominerade branscher hårdare?

Medverkande:

  • Dan Holke, Chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd
  • Henric Ask, Förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd
  • Johan Ingelskog, Enhetschef, Kommunal
  • Linn Bentley, Förhandlingschef, Vårdföretagarna

Kontaktperson
Dan Holke, chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB, 070-5336272

Webb: http://www.fackjuridik.com

Vi finns även på Facebook

 

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera