Seminarier i Almedalen 2018

LO-TCO Rättsskydd i Almedalen

LO-TCO Rättsskydd anordnar två egna seminarier under Almedalsveckan.

Vad händer med sjukförsäkringen efter valet?

Dag:
Måndag 2/7 2018 10:00 – 11.00

Plats:
Cramérgatan 2, LO

Beskrivning av samhällsfrågan

Hur fungerar sjukförsäkringen idag? Är partierna nöjda med dagens sjukförsäkring? Kommer sjukförsäkringen att reformeras under nästa mandatperiod?

Utökad information om evenemanget

Under 2017 och 2018 har sjukförsäkringen kommit att bli allt mer omdebatterad. Enskilda och berörda intresseorganisationer har slagit larm om att många svårt sjuka nekas sjukpenning eftersom Försäkringskassan anser att de ändå har arbetsförmåga. Besluten framstår för många som svårbegripliga och hjärtlösa. Regeringen har som ett svar på denna kritik lanserat ”Åtgärdsprogram 3.0” för sjukförsäkringen. Inför valet har sjukförsäkringen seglat upp som en viktig fråga för många väljare. Vad de olika partierna vill göra med sjukförsäkringen efter valet har däremot varit svårt att få reda på. LO-TCO Rättsskydd har upplevt en kraftig ökning av antalet ärenden om sjukförsäkringen. Våra jurister har mycket stor erfarenhet av hur försäkringen fungerar i praktiken. Under paneldebatten hoppas vi få svar på hur partierna ser på försäkringen och vad de vill göra efter valet.

Medverkande:

 • Robert Sjunnebo, enhetschef, LO-TCO Rättsskydd
 • Lina Gertzell, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd
 • Mathias Tegnér, riksdagsledamot, Socialdemokraterna och ledamot i Socialförsäkringsutskottet
 • Johan Forssell, riksdagsledamot, Moderaterna

Kontaktpersoner
Dan Holke, chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB, 070-5336272 och Robert Sjunnebo, enhetschef, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-6766304

Vad händer med anställningsskyddslagen efter valet?

Dag:
Onsdag 4/7 2018 8:30 – 9:30

Plats:
Cramérgatan 2, LO

Beskrivning av samhällsfrågan

Anställningsskyddslagen har varit politiskt kontroversiell under många år. Vissa tycker anställningsskyddet är för svagt och andra att det är för starkt. Hur fungerar reglerna idag och vad kommer att hända med lagstiftningen efter valet i höst?

Utökad information om evenemanget

Det blåser upp till strid om anställningsskyddslagen. Från arbetsgivarhåll ifrågasätts framförallt turordningsreglerna medan ökningen av korta, otrygga anställningar kritiseras från de fackliga organisationerna. En statlig utredning arbetar med frågor kring ofrivilligt deltidsarbete och s k hyvling av arbetstid. Vid seminariet beskriver jurister från LO-TCO Rättsskydd hur de nuvarande reglerna fungerar i praktiken. Därefter blir det debatt mellan riksdagsledamöter som sitter i arbetsmarknadsutskottet. Hur ser partierna på dagens regler och vad vill de ändra på efter valet? Är dagens regler balanserade? Finns det andra sätt att kombinera trygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden?

Medverkande:

 • Annika Ewerblad, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd
 • Maria Fridolin, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd
 • Dan Holke, chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd
 • Helén Pettersson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Jessika Roswall, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Ali Esbati, riksdagsledamot, Vänsterpartiet
 • Annika Qarlsson, riksdagsledamot, Centerpartiet

Kontaktperson
Dan Holke, chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB, 070-5336272

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera