Undersköterska med fibromyalgi och artros i händerna får sjukersättning

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en kvinnlig medlem i Kommunalarbetareförbundet vunnit ett mål om sjukersättning i Kammarrätten i Sundsvall.

Kvinnan, som i dag är 63 år, lider av fibromyalgi som medför belastningskänslighet och värk samt artros i händerna som medför begränsad rörlighet och smärta. Hon har en lång sjukhistorik och har uppburit ersättning från sjukförsäkringen sedan 1999.

Kvinnan ansökte om halv sjukersättning från november 2010 hos Försäkringskassan. Dessförinnan hade hon arbetstränat under närmare 13 månader och lyckats nå upp till en arbetsinsats om 50 % i ett anpassat arbete. Såväl behandlande läkare som Arbetsförmedlingen gjorde bedömningen att hennes arbetsförmåga var nedsatt med 50 %.

Försäkringskassan avslog hennes ansökan och ansåg att hennes arbetsförmåga inte var stadigvarande nedsatt för all framtid i förhållande till alla arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. Förvaltningsrätten delade Försäkringskassans bedömning.

Kammarrätten anser att kvinnan har rätt till sjukersättning. Kammarrätten anger att det av den medicinska utredningen och Arbetsförmedlingens bedömning kan utläsas att kvinnans arbetsförmåga är nedsatt till hälften i alla arbeten på arbetsmarknaden, även anpassade. Vidare påtalar kammarrätten att kvinnan varit sjuk och uppburit sjukersättning och sjukpenning under lång tid samt att hon genomgått ett flertal rehabiliteringsåtgärder utan att hennes tillstånd har förbättrats. Ytterligare rehabiliteringsåtgärder kunde inte antas leda till mer än halv arbetsförmåga.

Kvinnan hade beviljats rättshjälp av Kommunalarbetareförbundet och företräddes av förbundsjurist Anne Rajmic, LO-TCO Rättsskydd, 08-676 63 21.

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera