Uppdrag utöver bisyssla hindrade inte a-kasseersättning

En medlem i Vision var arbetssökande och hade en godkänd bisyssla. Omfattningen av bisysslan var en timme per vecka i form av löpande uppdrag åt en uppdragsgivare. Uppdragen valdes ut av medlemmen och hade samband med hans fritidssysselsättning. Han fick betalt per uppdrag som i regel tog ett par timmar varje gång.

Uppdragsgivaren tog kontakt med medlemmen våren 2014 och frågade om han var intresserad av att göra ett annat uppdrag, nämligen bevaka en fotomässa utomlands under en hel vecka. För uppdraget skulle medlemmen få ersättning i form av lön och ersättning för kostnader.

Medlemmen gjorde uppdraget och redovisade det som arbetade timmar. Visions A-kassa menade då att medlemmen utökat sin bisyssla under arbetslösheten och att han därför inte hade rätt till ersättning från den 1 april 2014 eftersom han var att betrakta som företagare.

Förvaltningsrätten gick på samma linje men Kammarrätten i Jönköping har nu upphävt beslutet och förvaltningsrättens dom, och menar att uppdraget på fotomässan var av annat slag än de sporadiska uppdragen i bisysslan och att avsikten med det längre uppdraget var att förvärva en inkomst. Medlemmen har därför inte utökat bisysslan under arbetslösheten genom detta utan har rätt till a-kasseersättning.

Ombud var förbundsjurist Angelin Olsson De Groat, 08-6766373.  

Om oss

LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå. Vi ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Vi är ombud i var tredje refererad dom i Arbetsdomstolen. Våra klienter är i huvudsak enskilda fackliga medlemmar som får rättshjälp av sina respektive fackförbund och därmed möjlighet att driva sitt mål med vår hjälp. Vi är cirka 45 anställda, varav drygt 35 jurister, och det enda fackligt ägda juridiska bolaget som är specialiserat på att driva den här typen av domstolsprocesser i Sverige. Varje år får medlemmar dela på cirka 200 miljoner kr efter vunna mål och många får tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott.

Prenumerera