Allt fler samtal till Fackets hjälptelefonI juni 2009 kontaktade 1.281 personer Fackets hjälptelefon. I juni 2010 ökade antalet kontakter till 1.301. Mer än dubbelt så många ungdomar kontaktade Fackets hjälptelefon efter att ha blivit erbjudna svartjobb i år jämfört med juni 2009.

60 procent fler ungdomar har kontaktat hjälptelefonen efter att ha erbjudits att provjobba gratis och 20 procent fler ungdomar har blivit lovade jobb, men har sedan inte fått jobba alls eller i den omfattningen de kommit överens med arbetsgivaren om. Flest samtal handlar precis som tidigare år om lön.

- Unga vuxna behandlas som andra klassens arbetstagare. De får ofta inget anställningsbevis, råkar ut för svartjobb eller får i värsta fall inte ens pengar för sitt arbete. Det är fullkomligt oacceptabelt, säger LOs ungdomssekreterare Sandra Viktor.

En konsekvens av de allt fler samtalen till Fackets hjälptelefon är att fler ungdomar uppger att de vill gå med i facket för att påverka sin arbetssituation. 58 procent fler jämfört med juni 2009 uppgav i samtal med hjälptelefonen att de vill gå med i facket.

Det är sextonde året i rad som LO har extra bemanning på sitt 020-nummer, 020-56 00 56, under sommaren. I hjälptelefonen ges svar på arbetsmarknadsfrågor från framförallt sommarjobbare men även från föräldrar och arbetsgivare. För att få hjälp behöver man inte vara medlem, tjänsten är gratis och man har rätt att vara anonym.

För mer information kontakta LOs pressinformation.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Dokument & länkar