Arbetsmarknadsutbildningen – hur hittar vi vägen framåt?

I rapporten Arbetsmarknadsutbildningen – vid vägs ände eller vägen framåt? tas ett heltäckande grepp på utvecklingen inom arbetsmarknadsutbildningen. Vid detta seminarium diskuteras hur vi ska reformera arbetsmarknadsutbildningen på ett jämlikt och effektivt sätt för att stärka omställningsförmågan och matchningen på svensk arbetsmarknad.

Dag: Onsdag 11 november
Tid: kl. 09.00-11.00
Plats: LO-kansliet, Norra bantorget, Stockholm

Medverkande
•Irene Wennemo, statssekreterare (s) arbetsmarknadsdepartementet
•Björn Elmqvist, chef för externa tjänster på Arbetsförmedlingen
•Linus Liljeberg, forskare på IFAU
•Emil Johansson, utredare LO
•Jenny Petersson, riksdagsledamot (m)

Moderator: Karin Boman Röding, LO

Vi bjuder på frukostmacka och kaffe!

Seminariet kommer också att webbsändas på LOs webbplats

För ytterligare information kontakta LOs pressjour 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera