Bryt upp Fas 3 och stoppa inflödet till långtidsarbetslöshet

Kritiken mot att Fas 3 inte leder till fasta jobb, bekräftas i en ny rapport som LO presenterade i veckan. Konstgjorda arbetsuppgifter i stället för kompetenshöjande insatser och en ersättning som tvingar de arbetslösa in i fattigdom, är inte rätt väg till ett arbete.

– En arbetsmarknadspolitik som på detta sätt gör den enskilde fattig är inte värdig arbetslinjen, säger LOs ordförande, Wanja Lundby-Wedin.

I rapporten ”Den nya tidens AK-arbeten”, går LOs utredare Alica Selmanovic, igenom erfarenheterna av det sista steget, Fas 3, i regeringens jobb- och utvecklingsgaranti. Rapportens titel drar en parallell till 20-talets nödhjälpsarbeten, där ersättningen sattes så lågt att vilket arbete som helst var ett bättre alternativ, oavsett lönen.

– Deltagarna i Fas 3-programmet ska känna ekonomisk press att ta vilket jobb som helst, till så låg lön som möjligt, förtydligar Alica Selmanovic.

Samtidigt får den arbetsgivare som tar emot en Fas 3-deltagare 5 000 kronor per person och månad, plus gratis arbetskraft. Det riskerar att locka oseriösa anordnare som bygger upp eller utökar sin verksamhet enbart för att ta emot bidrag från staten, för en arbetsstyrka som inte behöver avlönas.

Enligt Arbetsförmedlingen siffror går endast 15 procent av deltagarna i Fas 3 vidare till ett arbete eller en utbildning. LO vill nu att Fas 3 skrotas och ersätts av arbetsmarknadsutbildning och lönesubventionerade arbeten med avtalsenliga villkor.

– Regeringens ensidiga fokusering på ekonomiska drivkrafter och jobbcoachning för att lösa långtidsarbetslösheten har inte gett önskad effekt. Hela jobb- och utvecklingsgarantin måste därför göras om från grunden, säger Wanja Lundby-Wedin.

Rapporten finns att ladda ned från LOs hemsida, www.lo.se

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.

 

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera