Ekonomiska utsikter hösten 2015

LO-ekonomerna presenterar sin konjunkturprognos och ger sin syn på den rådande ekonomiska situationen inklusive flyktingkrisens påverkan på svensk ekonomi.

Tid: Torsdag den 12 november 2015, kl 9.30 – 10.30
Plats: LO, Barnhusgatan 18, Stockholm, Inforummet

Medverkande:
Ola Pettersson, LOs chefsekonom
Lars Ernsäter, LO-ekonom

Torbjörn Hållö, LO-ekonom

Välkomna!


Pressträffen webbsänds på
lo.se

För ytterligare information kontakta LOs pressjour 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera