Ekonomiska utsikter våren 2015

LO-ekonomerna presenterar sin konjunkturprognos, där synen på utvecklingen i Europa är en kärnfråga. Rapporten behandlar också den ekonomiska politiken och behovet av en koordinerad penning- och finanspolitik.

Tid: I dag Måndag den 20 april 2015, kl 9.30 – 10.30
Plats: LO, Barnhusgatan 18, Stockholm, Inforummet

Medverkande:
Ola Pettersson, LOs chefsekonom
Lars Ernsäter, LO-ekonom

Välkomna!


Pressträffen webbsänds på lo.se

För ytterligare information kontakta LOs pressjour 08-796 26 90.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera