Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott stöder LOs krav på revidering av utstationeringsdirektivet.

Kravet på likabehandling av löntagare i Europa fick kompakt stöd av europaparlamentets arbetsmarknadsutskott när de med röstsiffrorna 38 mot 0 beslöt kräva att EU-kommissionen måste revidera utstationeringsdirektivet. Utskottet röstade också för att ett socialt protokoll ska fogas till Lissabonfördraget.– Det är glädjande att utskottet på detta sätt ställer sig bakom LOs och Europafackets (EFS) krav på såväl en revidering av utstationeringsdirektivet som att ett socialt protokoll bör tillfogas Lissabonfördraget. Det visar att det finns en stark europeisk vilja och ambition att skapa ett socialt Europa. Den tydliga majoriteten som visade sig i utskottet gör att vi också kan förvänta oss ett starkt stöd för dessa krav när de behandlas i europaparlamentets plenum, säger LOs och EFS´ ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Beslutet i Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott innebar krav på att klargöra balansen mellan den fria rörligheten och grundläggande rättigheter såsom rätten att ingå kollektivavtal och tillgripa strejkåtgärder. Utskottet var också tydligt med att EG-rätten inte kan stå i konflikt med ILOs konventioner.
För mer information kontakta LOs pressinformation

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera