Extra pengar vid föräldraledighet

Allt för många anställda inom den privata- och kooperativa sektorn vet inte om att de kan ha rätt till extra ersättning vid föräldraledighet. Därför genomför LO en rikstäckande kampanj för att informera om försäkringen.

Försäkringen ger den anställde 90 procent av lönen, oavsett inkomst. För att få rätt till ersättningen måste arbetsgivaren ha kollektivavtal. Kampanjen lyfter därför också vikten av att företag tecknar kollektivavtal.

Kampanjen pågår under november månad.

Läs mer här

För ytterligare information kontakta LOs pressjour 08-796 26 90.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera