Fack och arbetsgivare kallar till pressträff om strejkrätten.

Tid: 5 juni 2018 kl 13.00
P
lats: Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm, Salong 4


Medverkande:

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO
Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv
Mattias Dahl, vd Transportföretagen
Eva Nordmark, ordförande TCO
Göran Arrius, ordförande Saco

Erland Olauson, oberoende utredare
Anders Weihe, Förhandlingschef, Teknikföretagen
John Wahlstedt, Arbetsrättschef, Teknikföretagen
Dan Holke, Chefjurist, LO-TCO Rättsskydd
Andreas Edenman, Chefsjurist, Industriarbetsgivarna
Martin Wästfelt, Chefsjurist, Unionen

För ytterligare information kontakta LOs pressinformation 08 - 796 26 90

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi informera om att vi på våra arrangemang fotograferar, filmar och gör ljudupptagningar som används på LOs hemsida/sociala medier. Vi gör det för att fler ska kunna ta del av LOs arrangemang och som en del av LOs opinionsbildning. Om du har invändningar mot hur vi hanterar personuppgifter, kontakta LOs dataskyddsombud. Läs mer i LOs integritets- och personuppgiftspolicy på www.lo.se.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera