Facket Direkt – LOs digitala ”hjälptelefon”

Är det ok att provjobba utan lön? Får chefen säga upp vem som helst, hur som helst? Och vad är ett kollektivavtal? Svaren på dessa och andra fackliga frågor finner du från och med i dag, tisdag, på LOs nya 24-timmarsservice Facket Direkt – en digital version av Fackets hjälptelefon.

– Våra arbetsplatser förändras ständigt och vi behöver öppna nya kanaler för att hålla kontakten med medlemmarna och med andra som söker information om fackliga frågor, säger Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande.

Facket Direkt är en vidareutveckling av den befintliga Fackets hjälptelefon. Hjälptelefonen kommer att finnas kvar men med den nya internettjänsten vill LO öka tillgängligheten och vara nåbara för medlemmar och blivande medlemmar i alla LO-förbund, dygnet runt, alla dagar om året.

På Facket Direkt kan den intresserade själv söka efter information. Där finns också ett kontaktformulär för den som vill ställa en egen fråga. Frågorna ska kunna besvaras direkt eller vidarebefordras till det aktuella LO-förbundet när det behövs. Kontaktuppgifter och direktlänkar till samtliga LO-förbund finns också, liksom information om hur man gör för att bli medlem.

För ytterligare information kontakta LOs pressjour 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera