Fackliga iranska aktivister besöker LO

Den 14-17 juni 2018 besöker för första gången en delegation från Teherans Bussförares fackliga organisation Syndica Vahed Sverige. Delegationen är inbjuden av Facklig Plattform Iran, ett samarbetsnätverk för svenska fackliga organisationer som leds av Transport och LO.  

 

De två representanterna från Syndica Vahed är Reza Shahabi och Davood Razavi  

Reza Shahabi blev nyligen fri från ett 6 år långt fängelsestraff som han avtjänat för att ha varit aktiv som facklig företrädare. LO har tidigare i en serie artiklar följt Rezas situation och protesterat såväl mot fängelsestraffet som den tortyrliknande behandling han utsatts för under tiden i fängelse. Reza säger själv att den internationella uppmärksamheten kring honom är det som gör att han nu är fri och har fått läkarvård för sina skador.   

I samband med besöket finns möjlighet för media att träffa Reza Shahabi och Davood Razavi för intervjuer.  

Tid: Torsdag 14 juni, kl: 15.30-17.00   

Plats: LO, Barnhusgatan 18, Stockholm  

Medverkande: Reza Shahabi och Davood Razavi, fackliga aktivister från Iran.   

  

För ytterligare information kontakta LOs pressinformation 08 - 796 26 90

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi informera om att vi på våra arrangemang fotograferar, filmar och gör ljudupptagningar som används på LOs hemsida/sociala medier. Vi gör det för att fler ska kunna ta del av LOs arrangemang och som en del av LOs opinionsbildning. Om du har invändningar mot hur vi hanterar personuppgifter, kontakta LOs dataskyddsombud. Läs mer i LOs integritets- och personuppgiftspolicy på www.lo.se.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera