Fördomar mot homosexuella fortfarande vanliga i arbetslivet

Nästan var femte anställd i Sverige upplever att det finns fördomar mot homo- bisexuella och transpersoner på deras arbetsplats och bara en av tre anställda skulle säga ifrån om någon drar ett nedsättande skämt om HBT-personer. Det visar en ny undersökning LO låtit göra med hjälp av Novus Opinion.

I undersökningen, som presenteras i sin helhet senare i höst, anser 57 procent av de tillfrågade att man kan vara öppen med sin sexuella läggning på arbetsplatsen. Nästan var tionde svarar dock nej på den frågan. Bland LO-medlemmar anser hela 17 procent att man inte kan vara öppen med sin homo- eller bisexuella läggning på den egna arbetsplatsen. Enligt undersökningen känner dessutom endast tre av tio känner till hur facket kan hjälpa den som utsätts för diskriminering eller trakasserier på jobbet. Det är dock något fler LO-medlemmar som uppger att de känner till detta.

– Trots det fackliga arbete vi lagt ner, och trots de lagar och rättigheter vi fått för att skydda människor från diskriminering kopplat till sexualitet och könsidentitet, så finns alltså mycket kvar att göra. Här finns anledning till självkritik, inte minst för oss inom facket, säger LOs vice ordförande Ulla Lindqvist, som under fredagen medverkade vid ett seminarium på Pride-festivalen i Stockholm.


- Vi måste nu öka insatserna för att utbilda våra förtroendevalda i diskrimineringslagarna och i hur verkligheten för homo- bisexuella och transpersoner ser ut. Det måste vara självklart att vända sig till facket om man blivit diskriminerad på grund av sexuell läggning.

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.

 

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera