Förslag i rätt riktning från kommissionen

Idag offentliggjorde EU-kommissionen sitt förslag till gemensamma regler för säsongsarbetare från länder utanför EU. Förslaget innebär att medlemsländerna fortsatt har befogenhet att bedöma behovet av säsongsarbetare.– Dock finns det ett antal saker som måste förtydligas. Det måste bli ännu tydligare att medlemsländerna även i fortsättningen får använda sina egna modeller för arbetsmarknaden, vilket innebär att Sverige kan implementera direktivet genom kollektivavtal. LO vill också att arbetsgivare måste styrka löne- och anställningsvillkor innan arbetstillstånd beviljas, vilket sedan ett par år inte längre är fallet i Sverige, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Dokument & länkar