Full sysselsättning

Trots goda ambitioner har politiken de senaste 20 åren inte lyckats skapa full sysselsättning. De politiska åtgärderna har varit för enkelspåriga för att lösa problemen. Inför LO-kongressen i maj har LO tagit fram rapporten ”Full sysselsättning”.

Rapporten tar fasta på de större orsakerna till att sysselsättningen är för låg och presenterar flera konkreta förslag till hur politiken kan bidra med lösningar. Målet är att det ska finnas arbete till alla som vill och kan arbeta. Det är vad LO menar med full sysselsättning.

För att komma tillrätta med den ökande långtidsarbetslösheten föreslås bland annat ett nytt kunskapslyft för arbetslösa som saknar gymnasiekompetens. Antalet subventionerade anställningar bör också öka kraftigt.

Dagens arbetsmarknad där fler och fler arbetar obekväm tid ställer nya krav på barnomsorgens öppettider. Även tillgången till äldreomsorg måste förbättras så att de anhöriga inte tvingas gå ner i arbetstid för att vårda sina närmaste.

LO anser också att det är dags att utreda om det fria skolvalet i grundskolan bidragit till ökad segregation. Även konkurrensens effekter på kvaliteten i gymnasieskolan behöver belysas.

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera