”Full sysselsättning” – presentation av LO-styrelsens rapport till kongressen

Full sysselsättning är kanske arbetarrörelsens mest grundläggande uppgift. Det är också namnet på den rapport styrelsen tagit fram till LO-kongressen.

I rapporten presenteras ett antal konkreta förslag hur vi ska komma till rätta med den rådande arbetslösheten och åter närma oss full sysselsättning. Fokus ligger på några specifika områden som måste tacklas för att människor ska få och ha möjlighet att arbeta:

-          Öka kvinnors sysselsättning och arbetstid genom välfärds- och jämställdhetsreformer

-          Stötta arbetslösa som har en svag förankring på arbetsmarknaden

-          Förhindra att många lämnar arbetslivet i förtid

-          Öka sysselsättningen och minska ungdomsarbetslösheten, bland annat genom reformer på utbildningsområdet

Medverkande:

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande

Ola Pettersson, LOs chefsekonom

Tid: Onsdag den 11 april klockan 10:00

Plats: Inforum, LO-huset Barnhusgatan 18

Presskonferensen direktsänds också på LOs hemsida www.lo.se

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.

 

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera