”Full sysselsättning” –LO-styrelsens rapport till kongressen

Full sysselsättning är arbetarrörelsens kanske mest grundläggande uppgift. Det är också namnet på den rapport LOs styrelse tagit fram till kongressen.

I rapporten presenteras ett antal konkreta förslag hur LO vill komma till rätta med den rådande arbetslösheten för att vi åter ska närma oss full sysselsättning. Fokus ligger på några specifika områden som måste tacklas för att människor ska få och kunna arbeta:

-          Öka kvinnors sysselsättning och arbetstid genom välfärds- och jämställdhetsreformer

-          Stötta arbetslösa som har en svag förankring på arbetsmarknaden

-          Förhindra att många lämnar arbetslivet i förtid

-          Öka sysselsättningen och minska ungdomsarbetslösheten, bland annat genom reformer på utbildningsområdet

Medverkande:

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande

Ola Pettersson, LOs chefsekonom

Tid: Onsdag den 11 april klockan 10:00

Plats: Inforum, LO-huset Barnhusgatan 18

Presskonferensen direktsänds också på LOs hemsida www.lo.se

 

 

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera