Gemensamma krav inför avtal 2012

Måndagen den 29 augusti samlas LOs representantskap i Stockholm.

LOs representantskap ska bland annat behandla LO-styrelsens rekommendation om förbundssamordnade avtalsförhandlingar. Beslut om samordning och vilka de gemensamma kraven är fattas definitivt under måndagens representantskap.

Tid: Måndag den 29 augusti 2011 klockan 13.00 – 15.00

Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Representantskapet är LOs högsta beslutande organ mellan kongresserna. Det träffas två gånger om året och består av 100 ledamöter.

Välkomna!

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera