Här firar LOs ledning 1 maj

LOs ledning deltar i 1 majfirandet för Socialdemokraterna på olika platser i landet.

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande:
Sundbyberg (kontaktperson Mikael Sundsten 070-585 55 98)
Kl: 9:00 Gemensam frukost och samtal i Folkets Hus – pressen är välkommen
   10:00 Samling och avmarsch från Sturegatan, Sundbyberg
   10:30 Ankomst till Tornparken.
   11:00 ca talar Karl-Petter Thorwaldsson

Stockholm (kontaktperson Tina Rönngren 070-733 11 15)
Kl 13:00 Samling i Humlegården
     14:00 Avmarsch
     15:00 Mötet inleds på Norra Bantorget, tal av Karl-Petter Thorwaldsson

Tobias Baudin, förste vice ordförande:
Norrahammar (kontakperson Krister Johansson, 070–646 87 46)
Kl 9:30 Samling vid Slätten
   10:00 Avmarsch till Folkets Hus, Norrahammar
   10:30 Tal av Tobias Baudin

Jönköping (kontaktperson Johanna Storbjörk 070 – 899 27 74)
Kl 13:00 Samling och aktiviteter på Hovrättstorget
     14:30 Avmarsch
     15:00 Åter till Hovrättstorget och tal av Tobias Baudin.

Ingela Edlund, andre vice ordförande:
Härnösand (kontaktperson Anders Bergman, 070-357 45 95)
Kl 10.00 Teatercafeet öppnas i teaterfoajen
     10:30 Samling Mellanholmen
     10:45 Avmarsch
     11:00 Ankomst till Torget och tal av Ingela Edlund

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare:
Örnsköldsvik (kontaktperson Olga Leander 070 – 631 95 30)
Kl 11:30 Samling vid Arken
     12:00 Avmarsch
     13:15 Mötet inleds på Stora Scenen med tal av Torbjörn Johansson

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera