Här talar LOs ledning på Första maj

LOs ledning deltar i 1 majfirandet på olika platser i landet. Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande, talar på Haymarket i Chicago.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
Norrköping kl. 13.00
Linköping kl. 15.00
(kontaktperson: Sigrid Böe, pressekreterare LO, 070 – 620 12 07)

Tobias Baudin, förste vice ordförande LO
Chicago, Haymarket
(kontaktperson: Mats Erikson, politisk sekreterare LO, 070-655 25 46)

Ingela Edlund, andre vice ordförande LO
Kramfors kl. 13.25
Sollefteå kl. 15.45
(kontaktperson: Karin Boman Röding, presskekreterare LO, 072-503 97 76)

Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare
Karlskoga kl. 14.00
(kontaktperson: Lise-Lott Hansson, politisk sekreterare LO, 070-290 26 11)
För ytterligare information kontakta LOs pressjour 08-796 26 90.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera