Hur tar skolan ansvar för nyanlända elever?

Vilken roll spelar skolan för samhällets hantering av flyktingkrisen? Vilka är utmaningarna och vad behövs för att stärka skolans förutsättningar för att ta emot de nyanlända på ett bra sätt?

Det är några av frågorna som tas upp i det andra seminariet i LOs, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds gemensamma projekt Ge alla elever samma chans.

Tid: Torsdag 26 november kl 13:00 – 14:20

Plats: LO-huset, Plenisalen, Barnhusgatan 18, Stockholm

Medverkande:
Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister
Tobias Baudin, förste vice ordförande, LO
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund
Elof Hansjons (S), kommunalråd, Södertälje
Torbjörn Ekelund (FP), ordförande utbildningsutskottet
Monica Axelsson, professor, Stockholms Universitet
Karin Sandwall, Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Moderator: Kattis Ahlström

Välkomna!

Seminariet webbsänds i LO-Play

För ytterligare information kontakta LOs pressjour 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera