Inbjudan till presseminarium

LO presenterar en ny rapport ” En svår match- om vägval i förmedling av jobb och aktiva program” tisdagen den 4 september.


Ett antal dilemman och problem för fackliga organisationer och a-kassor som går in i en roll som arbetsförmedlare tas också upp i rapporten.

Tid: tisdagen den 4 september klockan 10.00-11.00 Plats: Inforum, LO-huset, Barnhusgatan 18 Lena Westerlund, LO-ekonom och rapportförfattare informerar om rapporten och svarar på frågor.

Med hälsning LOs pressinformation

Välkomna!

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera