Inbjudan till presskonferens

Torsdagen den 16 augusti presenterar LO en ny rapport ”Ungdomarna och facket” i serien Röster om facket och jobbet.Tid: Torsdagen den 16 augusti klockan 10.00 Plats: Inforum, LO-huset, Barnhusgatan 18 Medverkande: Ulla Lindqvist, LOs andre vice ordförande, Anna Fransson, LO-utredare och Mats Larsson LO-utredare

Med hälsning LOs pressinformation

Välkomna!

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera