Låt politiken komma till köksbordet

Dagens föräldrar vill dela på ansvaret för hem och familj. Så många som 75 procent av svenskarna anser att det är bäst att båda föräldrarna arbetar och delar ansvaret mellan sig. Bara en av tio föredrar en lösning där kvinnan arbetar deltid, och ännu färre föredrar en hemmafrumodell.

Det visar en ny undersökning som LO låtit Novus Opinion utföra. Sammanlagt 1 000 personer har intervjuats om sin syn på familjepolitik och föräldraledighet. Resultatet presenteras vid ett LO-seminarium på onsdagen.

Undersökningen visar att det finns ett starkt stöd för att föräldrar ska dela lika på föräldraledigheten. Fyra av tio tycker att pappor ska ta ut minst hälften av föräldradagarna.

Bara två av tio tycker att papporna ska vara hemma kortare tid.

– Trots det ser verkligheten helt annorlunda ut. Regeringens familjepolitik ger helt enkelt inte det stöd familjerna behöver för att kunna fördela ansvaret för barn och arbete på det sätt de själva önskar, säger Ulla Lindqvist, LO:s vice ordförande.

För att stärka en jämställd, jämlik och ekonomiskt hållbar omsorgsmodell vill därför LO bland annat att antalet pappamånader i föräldraförsäkringen utökas från två till fyra, som ett första steg mot en tredelad föräldraförsäkring. Kommunernas skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid behöver också skärpas, liksom rätten till heltidsarbete.

– Det behövs en familjepolitik som stärker föräldrarnas möjlighet att välja den jämna fördelning de själva önskar. Att lägga över ansvaret för förändring på köksbordsnivå är att svika föräldrarna och inte ta det politiska ansvaret, säger Ulla Lindqvist.

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.

 

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar