LO begär förhandlingar med Svenskt Näringsliv om trygga jobb

Fler löntagar e måste fasta anställningar och ökad möjlighet till lärande på jobbet. D et anser LO som nu vill inleda förhandlingar med Svenskt Näringsliv för att öka tryggheten på arbetsmarknaden.    

Allt fler LO-medlemmar drab ba s av de osäkra anställningsvillkor som råder på arbetsmarknaden i dag. Allmän visstid, sms-anställningar och jobbkontrakt som endast garanterar några få timmars arbete varje månad skapar en stor otrygghet och en tuff vardag , enligt LO. Därfö r vill LO nu inleda förhandlingar med Svenskt Näringsliv om ökad trygghet på arbetsmarknaden    

Det är oacceptabelt att så många av våra medlemmar har så pass otrygga anställningar att de varken kan planera sin varda g eller veta hur mycket pengar de kommer att ha i slutet av månaden. Därför vill vi nu inleda f örhandl ingar med arbetsgivarna om hur vi skapar tryggare arbetsvillkor för våra medlemmar , säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson .      

Ytterligare en anledning till att LO inleder förhandlingar med Svenskt N äringsliv är att man anser att de som har otrygga anställningar ofta går miste om kompetensutveckling och lärande på jobbet.     

A rbetsgivarna måste ta ett större ansvar för lärande på jobbet. Det ska vara lika självklart för arbetsgivare att investera i sina anställda, som att investera i ny teknik . På så sätt k ommer våra medlemmar stå väl rustade ifall d e tvingas ställa om från ett jobb till ett annat, säger Karl-Petter Thorwaldsson.     

För ytterligare information kontakta LOs pressinformation 08 - 796 26 90

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera