LO-ekonomerna: Sverige behöver 70 miljarder i stimulanser

Idag presenterar LO-ekonomerna en ekonomisk prognos för de kommande åren. Prognosen säger att arbetslösheten kommer att ligga kvar på åtta procent under både år 2014 och år 2015. Därför föreslår LO-ekonomerna ett stimulansprogram på 70 miljarder, vilket skulle ge 100 000 nya jobb.

I samband med vårens ekonomiska utsikter presenterade LO-ekonomerna ett förslag om kraftiga finanspolitiska stimulanser för att skapa jobb och trygga välfärden. Argumenten för finanspolitiska stimulanser har under de senaste månaderna stärkts. Sverige har idag ett lågt resursutnyttjande med hög arbetslöshet. Sverige har samtidigt en välfungerande lönebildning, låga statslåneräntor och mycket låg inflation. Detta gör sammantaget att Sverige, utan risk för kraftiga inflationsimpulser, skulle kunna genomföra en expansiv finanspolitik för att bekämpa arbetslösheten.

- Vi föreslår en satsning på 70 miljarder kronor, motsvarande ca 2 procent av BNP. Satsningen är utformad så att den ger stora effekter på tillväxt och sysselsättning, samtidigt som den tryggar kvaliteten i välfärden, säger LOs chefsekonom Ola Pettersson.

- Vi bedömer att vårt stimulanspaket, när det ger maximal effekt, skulle kunna öka sysselsättningen med drygt 100 000 personer jämfört med en neutral finanspolitik. Det skulle innebära att arbetslösheten sjunker med cirka 2 procentenheter, fortsätter Ola Pettersson.

- Men expansiv finanspolitik räcker inte. Det behövs också riktade insatser för att ta sig an den del av arbetslösheten som beror på bristande utbildning och kunskap, det som kan beskrivas som den strukturella arbetslösheten, avslutar Ola Pettersson.

LO-ekonomernas förslag till permanenta och tillfälliga åtgärder:

  • Statsbidrag till kommuner och landsting: 30 miljarder (permanent)
  • Transfereringar till hushåll: 15 miljarder kr (permanent)
  • Statliga infrastrukturinvesteringar: 10 miljarder (permanent)
  • Bostadsinvesteringar: 10 miljarder (tillfällig)
  • Arbetsmarknadsutbildning: 5 miljarder (tillfällig)

Läs LO-ekonomernas rapport här.


För ytterligare information kontakta LOs pressjour 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar