LO-ekonomerna presenterar Ekonomiska utsikter

LO-ekonomerna presenterar sin konjunkturprognos Ekonomiska utsikter. I rapporten läggs särskilt fokus kring arbetslöshet och inkomstskillnader.

Tid: Tisdag 25 april 2017 kl 09.30
Plats: Inforum, LO, Barnhusgatan 18

Medverkande
Ola Pettersson, LOs chefsekonom
Lars Ernsäter, LO-ekonom
Åsa-Pia Järliden-Bergström, LO-ekonom

Välkomna!

Presskonferensen direktsänds via LOs hemsida

För ytterligare information kontakta LOs pressinformation 08 - 796 26 90

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera