LO-ekonomerna presenterar Ekonomiska utsikter

LO-ekonomerna presenterar sin konjunkturprognos Ekonomiska utsikter. I rapporten läggs särskild fokus på välfärden.  

Tid: Tisdag den 22 maj 2018, kl 09.30
Plats: LO-huset, Barnhusgatan 18, Inforummet


Medverkande:

Ola Pettersson, LOs chefsekonom
Lars Ernsäter, LO-ekonom
Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom
Sebastian de Toro, LO-ekonom

Välkomna!

För ytterligare information kontakta LOs pressinformation 08 - 796 26 90

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera