LO kallar till presskonferens

LO presenterar en ny modell för etablering på arbetsmarknaden med särskilt fokus på utrikes födda. 

Tid: Måndag den 6 mars 11.00

Plats: LO, Barnhusgatan 18

Medverkande: 

Karl-Petter Thorwaldsson, Ordförande LO

Therese Guovelin, förste vice ordförande LO

Torbjörn Hållö, LO-ekonom

För ytterligare information kontakta LOs pressinformation 08 - 796 26 90

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Dokument & länkar