LO kommentarer resultatet av avtalsförhandlingarna

LO bjuder in till presskonferens om nytt försäkringsavtal mellan LO och Svenskt Näringsliv.

Tid: kl. 15.00

Plats: Inforummet, LO-huset, Barnhusgatan 18.

Medverkande: Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO och Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO

Presskonferensen webbsänds på www.lo.se

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Dokument & länkar