LO kommenterar vårpropositionen- Regeringen kan inte blunda för att för det faktum att vi har en hög arbetslöshet, inte minst bland unga samtidigt som det saknas rätt utbildad arbetskraft. Regeringen har ingen aktiv politik för att motverka de strukturella problemen på arbetsmarknaden. Skattesänkningar löser inte problemen med den dåliga matchning som idag finns i arbetslivet. Det krävs istället investeringar i utbildning så att de arbetssökande kan ta de jobb som finns, fortsätter Lundby Wedin.

- Det är bekymmersamt att regeringen inte prioriterar en aktiv arbetsmarknadspolitik och vägrar göra något åt den låga kvaliteten i garantierna. Det är oacceptabelt att långtidsarbetslösheten tillåts bita sig fast, avslutar hon.

För mer information kontakta LOs pressinformation.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Dokument & länkar