LO kritiska till EUs förslag om inskränkningar i strejkrätten

LO är starkt kritiska till det förslag om reglering av strejkrätten som EU-kommissionen presenterade idag. Enligt förslaget ska EU-domstolen ges möjlighet att bedöma huruvida fackliga stridsåtgärder är motiverade.

– Vi har idag en väl fungerande ordning för hur konflikter ska regleras och EU-förslaget skulle medföra en inskränkning av grundläggande fackliga rättigheter såsom den fria förhandlingsrätten i vilken konflikträtten är en viktig del, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

LOs uppfattning är att kommissionens förslag är så långtgående att det skulle bryta mot de normer för konflikträtten som FN slagit fast inom International Labour organisation (ILO).

– Strejkrätten är en del av demokratins grundstommar. Detta är en fråga som ska regleras nationellt, i demokratiska former inte av en domstol i EU.

LO kräver nu att Sveriges regering agerar i ministerrådet för att stoppa kommissionens förordningsförslag.

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-796 26 90.

Taggar:

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera