LO presenterar ny modell för etablering på arbetsmarknaden

En ny modell för utbildning kombinerat med jobb och lägre lönekostnader. Det är LOs förslag på etablering för nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden. Planen för det LO kallar för utbildningsjobb presenterades på en pressträff på måndagen.

Utbildningsjobben är ett sätt att kombinera arbete och utbildning för de som inte har alla färdigheter som krävs på arbetsmarknaden. Det skulle innebära lägre lönekostnad för arbetsgivaren under en period i kombination med ett generöst studiestödssystem. Ett bra sätt till etablering för nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden enligt LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

- Vi är beredda att ta ansvar för att få nyanlända i arbete. Det innebär bland annat att vi kan tänka oss att öppna upp för lägre lönekostnader för en begränsad period, innan dessa personer har rätt kunskaper och färdigheter, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

För att förslaget ska gå att genomföra krävs det såväl överenskommelser med arbetsgivarna som med staten. Därför går det inte att säga exakt hur ett färdigt system kommer att se ut i dagsläget enligt Karl-Petter Thorwaldsson.

- Det här är inget vi kan göra ensamma. Därför hoppas vi att Svenskt Näringsliv vill återuppta förhandlingarna med oss så att vi kan komma fram till ett partsgemensamt system. Sen behöver också staten ta sitt ansvar, bland annat när det gäller utbildningsdelen.

Läs mer här

För ytterligare information kontakta LOs pressinformation 08 - 796 26 90

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera