LO står bakom utredning om vinstbegränsning i välfärden

LO välkomnar Reepalu-utredningens förslag på ett vinsttak i välfärden. Det framkommer av det remissvar som LO lämnat in till finansdepartementet. 

- Vi tycker det är bra att det nu finns ett förslag som går ut på att reglera vinstuttaget i välfärden. Vi måste se till att våra skattepengar åter går till vår gemensamma välfärd och inte till riskkapitalister, säger Therese Guovelin LOs förste vice ordförande. 

Hon menar att regeringen nu måste agera.

- Vi kräver att ett tydligt förslag om en reglering av vinster i välfärden presenteras i höst, säger Therese Guovelin.

För ytterligare information kontakta LOs pressinformation 08 - 796 26 90

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera